Privātuma Politika

Privātuma Politika

 1. Personas datu apstrādes Pārzinis: SIA Presto (turpmāk tekstā – Presto), reģistrācijas numurs 43603035103, juridiskā adrese: Bauskas nov., Skaistkalnes pag., Skaistkalne, 1. maija iela 7, LV-3924, mājaslapas adrese: www.maztech.eu .
   
 2. Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā Presto vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā. Aktuālā privātuma politikas versija tiek publicēta Presto interneta veikala mājas lapā www.maztech.eu , sadaļā Privātuma politika.
   
 3. Piemērojamie tiesību akti: Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).
   
 4. Presto  ir tiesīga apstrādāt šādus personu datus:
  1. Vārds, uzvārds, personas kods, piegādes adrese, deklarētās dzīvesvietas adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
  1. Personu apliecinošo dokumentu dati (dokumenta numurs, izdošanas datums un vieta, utt.);
  1. Dati par personas darba vietu un ienākumiem;
  1. Komunikācijas dati – e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar Klienta komunikāciju ar Presto;
  1. Videonovērošanas ieraksti un attēli;
  1. Klienta IP adreses informācija.
    
 5. Klienta personas datu apstrādes pamats:
  1. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem.
  1. Klientu pasūtījumu izpilde un darījuma noformēšana – lai Presto varētu izpildīt klienta pasūtījumu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pasūtījuma sagatavošanas laikā vai pirms tās.
  1. Presto leģitīmas intereses – Presto  ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kādā tas ir objektīvi nepieciešams 6.e.-6.g.punktos norādīto darbību veikšanai.
    
 6. Presto  apstrādā Klienta personas datus šādā nolūkā:
  1. Piedāvājumu sagatavošanai;
  1. Pārdošanas darījumu noformēšanai;
  1. Piegādes nodrošināšanai;
  1. Klientu informēšanai par jaunumiem un aktuālajiem piedāvājumiem;
  1. Klienta sūdzību izskatīšanai saistībā ar pārdotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem;
  1. Biznesa plānošanai un analītikai;
  1. Videonovērošanai drošības nolūkā.
    
 7. Presto  iegūst Klienta personas datus, kad Klients:
  1. Iegādājas produktus vai pakalpojumus Presto interneta veikalā, veicot Klienta identifikāciju;
  1. Pierakstās jaunumu saņemšanai no Presto;
  1. Jautā produktu vai pakalpojumu piedāvājumu vai sazinās ar Presto saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;
  1. Piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
  1. Tiek filmēts ar Presto videonovērošanas iekārtām Presto ofisā.
  1.  
 8. Klienta personas datu nodošana trešajām pusēm
  1. Preču piegādei – vārds, uzvārds, e-pasts, telefona nr., piegādes adrese.
  1. Presto ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma.
  1. Presto izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.
    
 9. Personas datu glabāšanas ilgums
  Presto glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
  1. kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
  1. kamēr Presto pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
  1. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Presto var realizēt savas leģitīmās intereses.
    
 10. Datu drošība un datu labošana
  1. Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi Presto , ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.
  1. Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.
  1. Presto interneta veikala lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to atsūtot pieprasījumu uz e-pastu: support@maztech.eu . Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša e-pasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils.
  1. Klientam ir tiesības atteikties no jebkādu jaunumu saņemšanas, atrakstoties no jaunumu saņemšanas, noklikšķinot uz e-pasta saites vai nosūtot informāciju uz e-pastu: support@maztech.eu ;
  1. Presto neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Presto, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.

Turpinot lietot vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. vairāk informācijas

Sīkdatņu iestatījumi šajā vietnē ir iestatīti uz "atļaut sīkfailus", lai nodrošinātu vislabāko iespējamo pārlūkošanas pieredzi. Ja turpināsit lietot šo vietni, nemainot sīkfailu iestatījumus vai noklikšķināsit tālāk uz "Piekrist", jūs tam piekrītat.

Aizvērt